Fundering

De fundering is de basis van je woning. Deze zorgt er voor dat je woning niet instort wanneer het stormt of verzakt als het regent. Zodoende dat het een belangrijke schakel is in het bouwproces!

Er zijn doorgaans 3 type funderingen:
– Fundering op staal
– Fundering op palen
– Funderingsplaat

Door middel van een sondering wordt vastgesteld wat de ondergrond van je bouwperceel is. Afhankelijk van de ondergrond kan een constructeur constructieberekeningen maken om de fundering verder uit te werken. Mocht je een voorkeur hebben voor een bepaalde fundering dan kan hij daar in sommige gevallen, afhankelijk van de ondergrond, rekening houden met dit type fundering.

Fundering op staal

Een fundering op staal wordt het meest toegepast in Nederland. Je kunt dit toepassen als de draagkrachtige laag (zogenoemde vaste grond) niet té diep onder het maaiveld ligt, of wanneer je afgraaft tot de vaste grond en grondverbetering gaat toepassen. Met gewapend beton wordt een funderingsstrook gerealiseerd waar alle dragende muren op geplaatst worden.

Fundering op palen

Een fundering op palen wordt toegepast als de draagkrachtige laag, de vaste grond, te diep zit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kleigrond, veengrond of moeras. Het in de grond slaan van de palen valt onder heiwerkzaamheden. Er zijn vele mogelijkheden voor wat betreft de heipalen en de heiwerkzaamheden. Zo is het mogelijk om te kiezen uit houten heipalen of betonnen heipalen. Daarnaast kan er ook nog een prefab heipaal ingeslagen worden of een geschroefde heipaal geboord worden.

Plaatfundering

Een plaatfundering is een zevende betonnen vloerplaat. Deze fundering is een afgeleide van de fundering op staal. Het grote verschil is dat hier geen funderingsstrook wordt gerealiseerd, maar een hele vloerplaat van gewapend beton. Het aanleggen van een funderingsplaat is relatief eenvoudig en zodoende ook geschikt voor Doe-Het-Zelfbouwers.