Ontwerp Installatietechniek

De installatietechniek is een steeds belangrijker onderdeel van een nieuwbouwwoning geworden. Duurzame en milieubewuste installaties zijn er in overvloed. Daarom is het belangrijk om de juiste technieken te combineren om een optimaal resultaat te verkrijgen. Het Trias Energetica principe helpt hierbij.

Trias Energetica

Stap 1 – Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; door bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van de buitenschil (gevels, daken, vloeren)
Stap 2 – Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of zonnepanelen.
Stap 3 –  Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door lage temperatuurverwarming toe te passen.

Wat is van belang bij het ontwerpen van de installatietechniek?

Bij het ontwerpen van de installatietechnieken in een nieuwbouwwoning zijn verschillende pijlers essentieel.

Leefcomfort

Zorg voor een ontwerp dat het leefcomfort verbetert. Denk hierbij aan zaken als verwarmen en ventileren.

Energie-efficiëntie

Kies voor energiezuinige installaties om de duurzaamheid te bevorderen en een besparing te realiseren.

Duurzaam

Overweeg materialen en systemen toe te passen die milieuvriendelijk zijn en de impact op het milieu minimaliseren.

Flexibiliteit en toekomstbestendig

Denk aan de toekomstige wensen en technische ontwikkelingen, en stem daar je installatie op af.

Ergonomie en esthetiek

Denk goed na over de plaatsing van bijv. stopcontacten, schakelaars en verlichting.