Ontwerp Installatietechniek

De installatietechniek is een steeds belangrijker onderdeel van een nieuwbouwwoning geworden. Duurzame en milieubewuste installaties zijn er in overvloed. Daarom is het belangrijk om de juiste technieken te combineren om een optimaal resultaat te verkrijgen. 

Trias Energetica

Stap 1 – Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; door bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van de buitenschil (gevels, daken, vloeren)
Stap 2 – Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of zonnepanelen.
Stap 3 –  Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door lage temperatuurverwarming toe te passen.