Constructief ontwerp

Een constructeur is een ontwerper van een constructie. De constructeur zorgt er voor dat het (bouwkundig) ontwerp wordt vertaald naar een constructief ontwerp.  Aan de hand van het ontwerp van de architect of technisch tekenaar berekent de constructeur de draagconstructie en bepaalt hij hoe deze constructie er uit moet komen te zien.

Doorgaans is bij alle ontwerpen een constructief ontwerp verplicht.

Funderingsconstructie

Aan de hand van de sondering waarbij de ondergrond van een bouwkavel in kaart wordt gebracht, werkt een constructeur de fundering verder uit. Eerst berekent hij de technische specificaties van de fundering en daarna maakt hij (of zijn collega) de constructietekeningen zodat je er zeker van bent dat fundering in de praktijk uitvoerbaar is.

De verschillende funderingsmogelijkheden staan hier uitgelegd.

Constructie wanden, vloer en dak

Naast de funderingsconstructie is ook de constructie van de muren/wanden, (verdiepings)vloeren en plat daken of schuine daken van belang als je een woning gaat bouwen. Wanneer het bijvoorbeeld hard waait, wil je niet dat je dak instort of dat in de toekomst een muur gaat verzakken. Om alle verschillende krachten die op de woning komen, goed op te vangen berekent de constructeur dus ook al je wanden, vloeren en je dak.